Współpracujemy z:
Skontaktuj się z nami:

Instalacje elektryczne i automatyka przemysłowa oraz budynkowa

 • wykonywanie instalacji elektrycznych

  • instalacje elektryczne przemysłowe

  • automatyzacja procesów produkcyjnych

  • montaż rozdzielnic zasilających, sterowniczych

  • instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym

  • instalacje systemów inteligentnych budynków

  • instalacje antenowe

  • instalacje antywłamaniowe

  • instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru

  • instalacje sieci komputerowych

  • instalacje odgromowe

 • pomiary ochronne instalacji elektrycznych

  • badania i pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych

   • pomiary napięć i obciążeń

   • pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji

   • sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej

   • pomiar rezystancji uziemień ochronnych i roboczych

   • sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej

  • badania i pomiary instalacji odgromowych i uziemień

   • oględziny części naziemnej

   • sprawdzenie ciągłości połączeń części naziemnej

   • pomiar rezystancji uziemienia

   • sprawdzenie stanu uziomów po ich odkopaniu

 • projektowanie i nadzór

  • projekty budowlane i wykonawcze

  • kosztorysy inwestorskie

  • nadzory inwestorskie

Powrót