Współpracujemy z:
Skontaktuj się z nami:

Serwis i utrzymanie ruchu. Mechanika i Elektromechanika Przemysłowa

  • przygotowanie zakresów, reżimów oraz harmonogramów konserwacji

  • opracowanie i wdrażanie projektów Energy Saving w powiązaniu z zasadą zrównoważonego rozwoju

  • opracowanie strategii zapewnienia ciągłości dostaw mediów do celów produkcyjnych

  • optymalizacja gospodarki energetycznej

  • obsługa instalacji i urządzeń energetycznych w celu spełnienia wymogu UDT, Prawa Budowlanego i innych przepisów wskazanych przez Klienta (np.GMP , FDA ,ISO)

  • pomiary funkcjonalne HVAC oraz instalacji mechanicznych

  • kompleksowy Facility Management

Powrót